Opsigelse lejemål

  Her indskriver du diverse oplysninger i forbindelse med opsigelsen. Vi vil efterfølgende kontakte dig for yderligere i forbindelse med opsigelsen. For at vi kan få registreret din opsigelse korrekt, skal alle felter i opsigelsesformularen udfyldes. Lejemålsnummeret finder du på din lejekontrakt og/eller på din lejeopkrævning. Du modtager automatisk kopi med indholdet som du indskriver formularen. Vi vender tilbage snarest med yderligere informationer omkring opsigelsen af lejemålet.

  Lejemålsnummer (uden foranstillede 0'er eks.: 1-15-3-2) (skal udfyldes)

  Dit/Jeres navn(e) (skal udfyldes)

  Din/Jeres adresse (skal udfyldes)

  Dit/Jeres telefonnummer (skal udfyldes)

  Din/Jeres e-mail (skal udfyldes)

  Jeg/vi ønsker herved at opsige ovennævnte lejemål i henhold til lejekontraktens §2 med 3 måneders varsel til ophør pr. (den 1. eller 15. i en måned):

  Dato (skal udfyldes)

  Jeg/vi ønsker, hvis muligt, at fraflytte mit/vores lejemål før opsigelsesfristens udløb:

  Ja/nej (skal udfyldes)

  Fremtidig adresse m.v. (til brug ved fremsendelse af flytteopgørelse, forbrugsafregning(er) m.v. vedr. lejeperioden):

  Adresse (skal udfyldes)

  Postnummer (skal udfyldes)

  By (skal udfyldes)

  Evt. andet telefonnummer - ellers gentages fra feltet ovenfor (skal udfyldes)

  Bankoplysninger (vedr. flytteafregning):
  Reg. nr. (skal udfyldes)

  Kontonr. (skal udfyldes)

  Bankens navn (skal udfyldes)

  Emne (opsigelse lejemål)

  Din besked