Opsigelse lejemål

Her indskriver du diverse oplysninger i forbindelse med opsigelsen. Vi vil efterfølgende kontakte dig for yderligere i forbindelse med opsigelsen. For at vi kan få registreret din opsigelse korrekt, skal alle felter i opsigelsesformularen udfyldes. Lejemålsnummeret finder du på din lejekontrakt og/eller på din lejeopkrævning. Du modtager automatisk kopi med indholdet som du indskriver formularen. Vi vender tilbage snarest med yderligere informationer omkring opsigelsen af lejemålet.

Lejemålsnummer (skal udfyldes)

Dit/Jeres navn(e) (skal udfyldes)

Din/Jeres adresse (skal udfyldes)

Dit/Jeres telefonnummer (skal udfyldes)

Din/Jeres e-mail (skal udfyldes)

Jeg/vi ønsker herved at opsige ovennævnte lejemål i henhold til lejekontraktens §2 med 3 måneders varsel til ophør pr. (den 1. eller 15. i en måned):

Dato (skal udfyldes)

Jeg/vi ønsker, hvis muligt, at fraflytte mit/vores lejemål før opsigelsesfristens udløb:

Ja/nej (skal udfyldes)

Fremtidig adresse m.v. (til brug ved fremsendelse af flytteopgørelse, forbrugsafregning(er) m.v. vedr. lejeperioden):

Adresse (skal udfyldes)

Postnummer (skal udfyldes)

By (skal udfyldes)

Evt. andet telefonnummer - ellers gentages fra feltet ovenfor (skal udfyldes)

Bankoplysninger (vedr. flytteafregning):
Reg. nr. (skal udfyldes)

Kontonr. (skal udfyldes)

Bankens navn (skal udfyldes)

Emne (opsigelse lejemål)

Din besked