Stillinger

Vi søger en ny administrativ medarbejder/ejendomsadministrator til vores ejendomsadministration.

Arbejdsopgaverne omfatter f.eks.:

 • Varsling af lejeforhøjelser.
 • Udarbejdelse af varmeregnskaber.
 • Opsigelse/ophævelse af lejemål,
 • Udarbejdelse og opfølgning af lejekontrakter for boliger samt erhverv tillige med evt. tillæg til begge typer af lejemål.
 • Huslejenævnssager og korrespondance i forbindelse hermed.
 • Indberetning til Grundejernes Investeringsfond og opfølgning på stikprøvekontroller.
 • Indberetning til elselskaber i forbindelse med til og fraflytning.
 • Generel korrespondance med lejere og opfølgning på disse.
 • Udarbejdelse af diverse afstemninger til finansbogholderiet.

Opregningen af opgaverne er ikke fuldstændig og kan ændre sig hen ad vejen.

Opgaverne løses i samarbejde med nuværende administrative medarbejdere.

DIN PROFIL:

Uddannelse/erfaring:

 • Du har en uddannelse som finansøkonom med speciale i ejendomsadministration eller finansbachelor med speciale i ejendomsadministration.
 • Du må herudover gerne have erfaring fra ejendomsadministration.

Om dig selv:

 • Du har gode IT-kompetencer og er vant til at arbejde i flere systemer samt se sammenhængen imellem dem. Et kendskab til EG-Bolig vil være en fordel.
 • Du er systematisk og struktureret samt er i stand til selvstændigt at udarbejde forslag og løsninger på områder inden for ejendomsadministration.
 • Du er god til dansk og engelsk, idet vi har en del udenlandske lejere som kun kan kommunikere på sidstnævnte sprog.

OM OS:

Vi udlejer boliger, værelser, erhvervslokaler, opbevaringsrum, garager og P-pladser i Aarhus og kun i Aarhus. Vi er et 45 år gammelt privat firma, der kun udlejer i ejendomme, som vi selv ejer.

Vores virksomhed består af en administration samt en håndværksafdeling. Dine fremtidige kollager kommer med en vidt forskellig baggrund. Vi er 25 medarbejdere, hvoraf de fleste har en håndværksmæssig uddannelse som maler, elektriker, tømrer, vvs og murer mv., ligesom vi har et team af viceværter der servicerer vores lejere i det daglige. Medarbejderne i administrationen har en kontormæssig og akademisk baggrund.

Vi er således karakteriseret ved, at vi selv udfører en stor del af de arbejder, der er nødvendige i forbindelse med drift af vores ejendomme.

Hos os får du et spændende og selvstændigt job i et miljø, hvor der er en ligefrem og uformel omgangstone.

Du vil få gode arbejdsforhold med stor frihed under ansvar, herunder fleksibel arbejdstid.

Du vil ligeledes have mulighed for faglig og personlig udvikling i det omfang du måtte ønske det.

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR:

Der er tale om fast ansættelse med ugentlig arbejdstid på 37 timer. Løn fastsættes efter nærmere aftale.

Tiltrædelse efter aftale.

Ansøgning med evt. referencer sendes til: mail@FJERNDETTEhenning-poulsen.dk

Man er også velkommen til at ringe til Ulrik Kjær på 40 78 07 43 for yderligere information.